Ogólne zasady ochrony konsumentów na rynku finansowym model

art

Ogólne zasady ochrony konsumentów na rynku finansowym model G20. Możliwości wypowiedzenia licencji i ochrona przed wypowiedzeniem. Specyfika prawna kontraktów licencyjnych albo innego rodzaju umów dotyczących praw autorskich zawieranych w zakresie wzorców IT, szczególne zasady ochrony prawnej programów komputerowych, dynamiczne orzecznictwo sądowe z zakresu praw autorskich w branży IT (krajowe i europejskie), a również różnorodność stosowanych przez producentów modeli licencyjnych i sposobów dystrybucji oprogramowania komputerowego to tylko niektóre z czynników powodujących częste trudności w ustaleniu skutków prawnych umów prawnoautorskich zawieranych w zakresie przedsięwzięć informatycznych różnej skali. Zasadniczym celem szkolenia jest z jednej strony zwrócenie jego uczestnikom szczególnej uwagi na przyjęte w polskim prawie reguły kształtowania kontraktów licencyjnych oraz innych umów dotyczących praw autorskich, specjalny przepisami aspekt swobody kształtowania prawno-biznesowych skutków takich umów, z drugiej analiza aktualnie funkcjonujących w zakresie sektora IT modeli i sposobów dysponowania prawami własności intelektualnej, w tym licencjonowania i dystrybucji oprogramowania komputerowego. Szkolenie ma charakter warsztatowy zostało przygotowane z intencją przekazania maksymalnie praktycznej informacji ułatwiającej analizę, negocjowanie i zarządzaniem wykonaniem kontraktów prawnoautorskich w ramach wzorców IT. W końcowej części artykułu podejmiemy wspólnie próbę praktycznego zastosowania znajomości zdobytej w jego trakcie. Artykuły przeznaczone są szczególnie na rzecz osób praktycznie uczestniczących w przygotowywaniu oraz realizacji wzorów i przedsięwzięć związanych z korzystaniem innymi słowy udostępnianiem oprogramowania albo systemów IT, w tym: dyrektorów działów IT, menedżerów odpowiedzialnych za rozmowy i wykonanie kontraktów licencyjnych innymi słowy innego rodzaju umów dotyczących wykorzystywania z praw własności intelektualnej, osób biorących współpraca w negocjowaniu umów (klauzul) prawnoautorskich w projektach informatycznych, koordynatorów nadzorujących realizację planów IT powiązanych z korzystaniem innymi słowy udostępnianiem oprogramowania, pośredników w dystrybucji oprogramowania komputerowego, prawników wewnętrznych producentów, dystrybutorów i użytkowników oprogramowania. Popularne modele licencyjne: named user, concurrent floating user, site server CPU, OEM, Open License Program (OLP), Volume License Program (VLP), Contractual License Program (CLP). Co w IT jest chronione prawem autorskim? Pojęcie utworu i granice prawa autorskiego Prawo autorskie a współpraca w projektach IT współtwórczość twórczość zależna Treść praw autorskich: prawa majątkowe i osobiste Specyfika ochrony programów komputerowych i baz danych Twórczość pracownicza Umowy prawnoautorskie Między przeniesieniem praw a licencją różnice konstrukcyjne Nabycie ustawa o imprezach turystycznych 2020 praw autorskich a nabycie udziału w prawach kiedy możliwe kiedy wskazane Umowy licencyjne Licencje wyłączne i niewyłączne Sublicencje Ograniczenia terytorialne Okres obowiązywania licencji Możliwości wypowiedzenia licencji i ochrona przed wypowiedzeniem Przyszłe pola eksploatacji a umowy autorskie Wynagrodzenie w umowach autorskich Dystrybucja oprogramowania poprzez sieci partnerskie a prawa autorskie Licencje i prawa autorskie w grupach podmiotów powiązanych SaaS i bezlicencyjny model korzystania z oprogramowania kiedy i jakim sposobem możliwy? Amortyzacja wydatków na nabycie upoważnień autorskich zadanie WNiP Prawne aspekty wolnego i otwartego oprogramowania (open source i free software) Ideologia dlaczego wolne, dlaczego otwarte? Wolne oprogramowanie a open source oznacza to to na pewno to samo? Porównanie modeli licencji: copyleft (GPL, LGPL, AGPL) i noncopyleft (BSD, Apache) Licencje open content Obrót używanym oprogramowaniem przeniesienie licencji i wyczerpanie praw autorskich Studium przypadku – praca wspólna

Komentarze: 1


noavatar.png
Robert Barański był członkiem zarządów stowarzyszeń 2020-05-16

Na pewno uwierz w to, co powiedziałeś. Twoje ulubione usprawiedliwienie wydawało się być w internecie najprostszym rzeczą, o której należy pamiętać. Mówię ci, zdecydowanie się irytuje, podczas gdy ludzie rozważają obawy, o których wyraźnie nie wiedzą. Udało Ci się dotknąć paznokci na szczycie, a także zdefiniować całą rzecz bez efektów ubocznych, ludzie mogą wziąć sygnał. Prawdopodobnie wróci, aby uzyskać więcej. Dzięki